Yui in Lund

Life style in Sweden - วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสวีเดน

เรื่องเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน เรื่องเล่าจิปาถะ นานาสาระใกล้ตัว

<< Back


การยื่นขอวีซ่ายูทีให้บุตร

สวัสดีค่ะ วันนี้ว่างๆ ก็เลยมาพิมพ์ขั้นตอนต่างๆ ในการขอวีซ่าให้ลูก ((สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)) เพื่อมาอยู่กับเราที่ประเทศสวีเดนให้ฟังกันนะคะ

**บางกระบวนการอาจจะไม่เหมือนกันทุกกรณี อาจจะขึ้นอยู่กับกฎหมาย หรือเงื่อนไขอื่นๆ อันนี้คงต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป


ขอเขียนเป็นขั้นตอนง่ายๆ นะ


- รวบรวมเอกสารที่ทางสถานทูตกำหนดมาให้ครบ อันได้แก่
1. สำเนาหนังสือเดินทางของลูก
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบอุปการะบุตร
4. ใบยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศ
5. ใบสูติบัตร,ใบเปลี่ยนชื่อ ((ถ้ามี))
6. ใบ Personbevis ของเรา ((ในกรณีนี้คือของคนที่เป็นแม่))
7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ((ฉากหลังสีขาว))
8. แบบฟอร์มการขอวีซ่าจำนวน 2 ชุด ((แบบฟอร์มขอวีซ่าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี))

** เอกสารใดที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารทั้งหมดให้แยกเป็นเอกสารภาษาไทย 2 ชุด และภาษาอังกฤษ 2 ชุด
** ค่าธรรมเนียม ต้องอภัยค่ะเพราะลืม


- ขั้นตอนการยื่นเอกสาร
เราสามารถไปยื่นเอกสารที่สถานทูตสวีเดนในกรุงเทพได้เลยในเวลาทำการ โดยที่ไม่ต้องโทรนัดหมายเวลาล่วงหน้า
เวลาทำการ:: Opening Hours >> http://www.swedenabroad.com/Page____17132.aspx


- หลังยื่นเอกสาร
จะได้นัดสัมภาษณ์ประมาณ 1 ถึง 2 สัปดาห์ และหลังจากสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วทางสถานทูตสวีเดนจะส่งเอกสารของเราไปที่มิเกรชั่นที่สวีเดน
ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์

**ระยะเวลานี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ที่ว่าช่วงที่เรายื่นขอวีซ่านั้นเป็นช่วงที่มีจำนวนคนขอวีซ่าเยอะหรือไม่
**สำหรับกรณีเรายื่นเอกสารวันที่ 14 พฤษภาคม, สัมภาษณ์ลูกวันที่ 7 มิถุนายน (ขอเลื่อนเพราะเหตุกาณ์ความไม่สงบในกรุงเทพฯ) เอกสารส่งถึงมิเกรชั่นที่สวีเดนวันที่ 17 มิถุนายน (ที่รู้เพราะโทรถามที่สถานทูต), มิเกรชั่นส่งเอกสารมาถึงเราวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ยกกรณีตัวเองมาเพราะท่านที่จะยื่นขอวีซ่าจะได้ทราบว่า แต่ละขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าใด


- เอกสารที่ทางมิเกรชั่นสวีเดนส่งมา
จะเป็นจดหมายแจ้งว่า ตอนนี้ทางเค้าได้รับเรื่องการขอวีซ่าของเด็กชาย, เด็กหญิงคนนี้แล้ว
และในจดหมายจะแจ้งให้เราเปิดหน้าเว็บนี้ >> http://www.migrationsverket.se/download/18...erariga_T87.pdf
เพื่อปริ๊นท์แบบฟอร์มและกรอกแบบฟอร์มส่งกลับไปที่มิเกรชั่น


- เอกสารที่เราจะต้องส่งกลับพร้อมกับแบบฟอร์มดังกล่าว คือ
1. สำเนา ID-Kort ((บัตรประชาชนสวีเดน)) ของเรา 1 ใบ
2. Familjebevis ((เพียชุนเบียวิสครอบครัวของเราซึ่งระบุว่า เราอยู่อาศัยที่บ้านเลขที่อะไร, แต่งงานกับใคร)) ซึ่งเอกสารใบนี้เราต้องออเดอร์จากเว็บไซต์ของ Skatteverket ซึ่งเอกสารนี้อาจต้องใช้เวลาอย่างช้า 1 สัปดาห์กว่าเราจะได้รับหลังจากที่เราออเดอร์

พอเรากรอกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารที่เพิ่มมาอีก 2 อย่างเรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับ ((ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่าจะช้า หรือเร็ว อาจจะขึ้นอยู่ที่ว่าเราส่งกลับเร็วแค่ไหนด้วย))


เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนความ ทีนี้ก็เป็นขั้นตอนการรอ ซึ่งในช่วงที่รอนี้บางเคสอาจได้รับการติดต่อให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมด้วย ก็แล้วแต่กรณีกันไปนะคะ


ปล. ถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดต้องขออภัยด้วย เพราะพยายามเรียบเรียงจากประสบการณ์ของตัวเอง และแต่ละเคสอาจจะไม่เหมือนกันด้วยเอกสารหรือขั้นตอนค่ะ

ปล. กรณีที่แม่ ((หรือพ่อ)) ที่จะยื่นขอวีซ่าให้ลูก แต่ว่าตัวเองอยู่สวีเดน ต้องไปที่สถานทูตไทยในสต็อกโฮล์ม เพื่อทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่เราจะมอบอำนาจให้ดำเนินการเรื่องต่างๆ แทนเราที่เมืองไทยด้วยนะคะ (ในกรณีเราต้องขอขอบคุณ คุณแทนบ้านไทย ที่ช่วยให้ข้อมูลและช่วยทำเอกสารมา ณ ที่นี้ด้วย)


** ข้อความต่างๆ นี้ เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ไว้เพื่อใช้เป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลในการขอวีซ่า และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงมารยาทที่ดีของผู้ที่เข้ามาอ่าน เจ้าของห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดก็อปปี้หรือคัดลอกข้อความ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อไปแปะที่เว็บอื่นนะคะ

 

=ขอบพระคุณค่ะ=

 

เขียนไว้เมื่อ 9 กรกฎาคม 2553

 

*************************************************

 

อัพเดท:: 30 สิงหาคม 2553

ได้วีซ่าแล้ว รวมระยะเวลาจากวันยื่นเอกสาร 3 เดือน 10 วัน, จากวันสัมภาษณ์ 2 เดือน 27 วัน

 

*************************************************

 

*-*-*-*-* ขอขอบคุณผู้เขียนมา ณ ที่นี้ด้วยที่อนุญาตให้นำเรื่องดีๆ มีสาระประโยชน์มาเผยแผ่ที่ Yui in Lund นี้ค่ะ *-*-*-*-*

 

 

 

<< Back

Go to top
© 2011 All rights reserved. Yui in Lund@Sweden. Thai Experiences : Diary : Swedish : Photos : Hot info : Links : Guest book
eXTReMe Tracker