Yui in Lund

Hot info

In Thailand / จากประสบการณ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอะไรที่ควรหิ้วมาสวีเดน...

สวัสดีค่ะ ก็เก็บประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ...ยุ้ยเองมาสวีเดนด้วยวีซ่าอยู่อาศัยและทำงานในสวีเดนค่ะ (UT) ก็ได้ถามๆ พี่ เพื่อนๆ ที่มาอยู่ก่อนว่า ควรหอบเอกสารสำคัญๆ อะไรมาบ้าง? ก็ได้คำตอบว่า "ควรหิ้วเอกสารที่แสดงเกี่ยวกับการจบหลักสูตร ใบแสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตรต่างๆ หนังสือการรับรองการทำงาน และอื่นๆ" ติดตัวมาด้วยค่ะ

เอาเป็นว่ามีเอกสารอะไรก็ขนมาให้หมดเลยค่ะ เพราะว่าเอกสารต่างๆ เล่านี้จะมีประโยชน์ในการศึกษาต่อและทำงานของท่านในอนาคตค่ะ ...ก็มาดูตัวอย่างกันว่ามีอะไรบ้าง

ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร "ประถมศึกษา"

ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ "ประถมศึกษา"

ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร "มัธยมศึกษาตอนต้น"

ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ "มัธยมตอนต้น" (รบ.๑-ต)

ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ "มัธยมศึกษาตอนปลาย" (รบ.๑-ป)

ปริญญาบัตร และ ใบรับรองการจบหลักสูตรปริญญาตรี

ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript )

ใบประกาศเกียรติคุณ เช่น มีความประพฤติดี เรียนดี เป็นต้น

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น การอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย เป็นต้น

วุฒิบัตรการฝึกวิชาชีพต่างๆ เช่น การฝึกอบรมทำอาหาร การฝึกอบรมนวดแผนไทย เป็นต้น

ใบรับรองการฝึกงาน หรือ ปฏิบัติงาน ตามสถาบันต่างๆ เช่น การช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เป็นต้น

หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน

ฯลฯ

เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นส่งไปประทับตรารับรองที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เลยค่ะ ส่วนเอกสารชิ้นไหนที่เป็นภาษาไทยก็เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษกับร้านรับแปล เอกสารที่มีใบอนุญาตดำเนินการแปลเอกสารที่ถูกต้อง ก่อนนำไปประทับตรารับรอง

ถ้าไม่สะดวกไปเองก็ให้ร้านที่รับแปลเค้าจัดการให้ได้นะคะ ก็เซ็นต์ใบมอบอำนาจดำเนินการแทนและเสียค่าบริการให้เค้าไป แล้วเราก็นั่งรอรับเอกสารอย่างเดียว ...หุหุ ข้าเจ้าก็ให้ทางร้านเค้าไปทำให้จ๊ะ

การยื่นเรื่องให้รับรองต้องมีเอกสารต้นฉบับพร้อมถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด .... จะรับรองเฉพาะเอกสารที่ทางราชการไทยออกให้เท่านั้น

เอกสารอันไหนที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ก็ถ่ายเอกสารส่งแนบไปพร้อมตัวจริง ทางกองสัญชาติและนิติกรณ์ จะประทับตราและเซนต์กำกับให้ในสำเนาค่ะ

ถ้าเอกสารไหนเป็นภาษาไทย ก็ส่งไปพร้อมกับสำเนา ๑ ใบ และใบที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ทางกองสัญชาติและนิติกรณ์ จะประทับตราและเซนต์กำกับให้ในสำเนาฉบับภาษาไทย และใบที่แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

ค่าแปลเอกสารแต่ละชนิดก็มีราคาต่างกันไปค่ะ รายละเอียดมากก็ราคาสูงกว่า ...ส่วนการประทับตรารับรองเอกสารจากทางกองสัญชาติและนิติกรณ์ เสียค่าธรรมเนียมใบละ ๒๐๐ บาทค่ะ ใช้เวลาทำการสองวันค่ะ ถ้าต้องการเร่งด่วน ก็เสียค่าธรรมเนียมใบละ ๔๐๐ บาท การให้บริการเร่งด่วนจะสำเร็จอย่างช้าภายในหนึ่งวันทำการค่ะ

ยุ้ยส่งประทับตรารับรองแต่เอกสารที่ได้จากโรงเรียน มหาวิยาลัย และเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยหน่อยงานราชการเท่านั้นนะคะ ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่ได้มาจากบริษัทเอกชน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น หรือ สถาบันฝึกอบรมเอกชน เช่น การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ก็ส่งแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวค่ะ ไม่ได้ประทับตรารับรอง ...พอเค้าบอก ค่าบริการทั้งหมดลมแทบจับค่ะ ค่าแปลเอกสารกับค่าบริการส่งไปรับรองน่ะไม่เท่าไหร่ แต่ค่าประทับตรารับรองเนี่ยขนหน้าแข้งร่วงไปหลายเส้นเลย ฮ่าๆ ๆ ...

ถ้าใครส่งแปลแล้วจะดำเนินการส่งไปประทับตราเอง ก็แนะนำให้คลิกไปอ่านรายละเอียดต่างๆ แน่ๆ ชัวร์ๆ ในเวบของ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ค่ะ ...

ส่วน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด นั่น คุณเพื่อนผู้น่ารักของอีชั้นบอกว่า ไม่ต้องเสียตังค์แปลมาหรอก เพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรค่ะ อีกอย่างเราก็มีพาสปอร์ตแล้ว และพอเรามาถึงสวีเดน เราก็ต้องไปยื่นขอเลขประจำตัวประชาชนของสวีเดน แล้วเราก็มีชื่อในเบียนบ้านที่นี่ การติดต่อหน่วยงานต่างๆ ก็ใช้พาสปอร์ต เลขประจำตัว ทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชนของสวีเดนค่ะ ...

สำหรับคนที่จะมา จดทะเบียนสมรสในสวีเดน ก็พกใบสำคัญการหย่า หรือ ใครที่ยังไม่เคยแต่งงานก็ไปขอใบรับรองโสดจากทางอำเภอ (นำพยาน ๒ ท่านไปเซ็นต์รับรองความเป็นโสดที่อำเภอด้วยค่ะ) แล้วนำเอกสารดังกล่าว ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วส่งประทับตรารับรองที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ด้วยค่ะ

รู้อะไรมาก็เก็บมาเล่าสู่กันฟังจนหมดค่ะ ...ถ้าใครมีข้อแนะนำ หรือ ข้อมูลเพิ่งเติ มก็ส่งมาบอกกันได้ที่ yui_inlund@yahoo.se นะคะ ยินดีรับคำแนะนำและติชม เสมอค่ะ

๒ มิ.ย. ๒๕๕๐

 

 

*** แนะนำ ร้านแปลเอกสาร งานดี มีคุณภาพ ราคาถูก (มีใบอนุญาตดำเนินการแปลเอกสารที่ถูกต้อง)

.....ศูนย์การแปลพาวเวอร์ (Power Translation Center) บริการแปลเอกสาร กรอกฟอร์มและให้คำปรึกษาวีซ่า (ถ.สุขุมวิท ซ.1 ด้านข้าง Family Mart)

....สนใจติดต่อ 08-6319-4519, 0-2254-4418 และ 0-2655-5254 ; E-mail: vasijrattana@hotmail.com

(ปล. เป็นร้านที่ยุ้ยไปใช้บริการมาน่ะคะ เลยนำมาบอกต่อกัน ถ้าใครมีร้านไหนจะแนะนำเพิ่มเติมก็ส่งมาบอกกันได้นะคะ)

 

<< Back

<< Back
Go to top
© 2010 All rights reserved. Yui in Lund@Sweden. Thai Experiences : Diary : Swedish : Photos : Hot info : Links : Guest book
eXTReMe Tracker