Yui in Lund

Swedish in Thai

<< Back


การใช้คำเชื่อมประโยค 2 / Conjunctions 2

สวัสดีค่ะ คำเชื่อมในภาค 2 นี้จะเป็นคำเชื่อมที่เรียกว่า samordnande konjunktioner (= bindeord) ซึ่งเป็นคำที่ใช้เชื่อม 2 ประโยคที่มีลักษณะเหมือนกันเข้าด้วยกัน หรือใช้เชื่อมส่วนของประโยคเข้าด้วยกัน เช่น ใช้เชื่อมประโยคหลักกับประโยคหลัก (huvudsats) ใช้เชื่อมประโยครองกับประโยครอง (bisats) ใช้เชื่อมประธานของประโยค (subjekt) ใช้เชื่อมคำกิริยา (verb) เป็นต้น

och - และ

Oscar och Julia bor tillsammmans. --- อสก้า อค ยูเลีย บู ร ทิลซัมหมั่น ส
อ๊อดก้าและจูเลียอาศัยอยู่ด้วยกัน

Oliver tvättar och städar. --- โอลีเว่อร ทแว็ตต่ะ อค สแต๊ด่ะ
โอลิเวอร์ซักผ้าและทำความสะอาด


men - แต่ แต่ว่า

Men จะใช้เมื่อพูดถึง 2 สิ่งที่ตรงข้ามกัน/ขัดแย้งกัน เช่น

Elin är rik, men Emil är fattig. --- เอียลิน แอ ร รีค เหม่น เอียมิล แอ ร ฟัตติก
เอลินรวย แต่ว่าเอมิลจน


utan - แต่ว่า ทว่า

Utan ที่ใช้ในลักษณะของคำเชื่อมนั้น จะใช้เมื่อพูดถึง 2 สิ่งที่ตรงข้ามกัน/ขัดแย้งกัน (ใช้เหมือนกับคำว่า men) หรือใช้ในกรณีที่ประโยคแรกเป็นประโยคปฏิเสธที่มีคำว่า inte, aldrig เช่น

Eva är inte fattig, utan hon är rik. --- เอียวา แอ ร อินเตะ ฟัตติก อู้ทตาน ฮูน แอ ร รีค
เอวาไม่ได้จน แต่ว่าเธอรวย

Lisa dricker aldrig te, utan hon dricker bara kaffe. --- ลิซ่า ดริ้กเก้อ ร อัลดริ ก เท อู้ทตาน ฮูน ดริ้กเก้อ ร บอรา คัฟเฟ
ลิซ่าไม่ดื่มชา แต่ว่าเธอดื่มกาแฟ


eller - หรือ หรือว่า

Vill du ha kaffe eller te? --- วิล ดู ฮอ คัฟเฟ เอลเล่อ ร เท?
คุณจะรับกาแฟหรือว่าชา?

Ska du handla mat i ICA eller i Netto --- สกอ ดู ฮันหล่ะ มอท อี อีก้า เอลเล่อ ร อี เน็ตตุ?
คุณจะไปซื้อกับข้าวที่อีก้าหรือว่าที่เน็ตตู้?


för - เพราะว่า เป็นเพราะ เนื่องด้วย

คำว่า för ใช้สำหรับเชื่อมประโยคหลัก (huvudsats) เข้ากับประโยคหลักเท่านั้น ประโยคที่ตามหลังคำว่า för จะเป็นในลักษณะเหมือนกับการตอบคำถามว่าทำไมถึง...? (varför...?) เช่น

Viktor är hemma, för han är sjuk. --- วิกตู ร แอ ร เฮ็มม่า เฟอ ร ฮัน แอ ร ควู้ก
วิกตูร์อยู่บ้านเพราะว่าเค้าป่วย

David kommer inte, för han jobbar. --- ดอหวิด คมเม่อ ร อินเตะ เฟอ ร ฮัน จ๊อบบ่า ร
ดอหวิดมาไม่ได้เพราะว่าเค้าต้องทำงาน


så - ดังนั้น

Jag har inga pengar, så jag kan inte betala. --- ยอ ก ฮอ ร อิงหง่า เพ็งหง่า ร โซ ยอก คาน อินเตะ เบทอล่ะ
ฉันไม่มีเงิน ดังนั้นฉันไม่สามารถจ่ายได้


både ... och - ทั้ง... และ

Både Karin och Sara är hemma. --- โบ้ดเด่ะ คอริน โอ ซอร่า แอ ร เฮ็มม่า
ทั้งคอรินและซอร่าอยู่บ้าน

Leo gillar både kaffe och te. --- ลีโอ ยิลหล่า ร โบ้ดเด่ะ คัฟเฟ โอ เท
ลีโอชอบทั้งกาแฟและชา


varken ... eller - ทั้ง... และ... ไม่

Varken Karin eller Sara är hemma. --- ว้า ร เก่น คอริน เอลเล่อ ร ซอร่า แอ ร เฮ็มม่า
ทั้งคอรินและซาร่าไม่อยู่บ้าน

Jag dricker varken kaffe eller te. --- ยอก ดริ้กเก้อ ร ว่า ร เก้น คัฟเฟ เอลเล่อ ร เท
ฉันไม่ดื่มทั้งกาแฟและชา


antingen ... eller - ไม่...หรือ..., หรือว่า, เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง

Antingen du eller jag måste tvätta. --- อันทิงเหงน ดู เอลเล่อ ร ยอก มสเตะ ทแว็ตต่ะ
ไม่คุณหรือฉันนี่ล่ะที่ต้องทำซักผ้า (ไม่ฉันก็คุณต้องซักผ้า)

Sara ska antingen gå på bio eller äta pizza. --- ซอร่า สกอ อันทิงเหงน โก โพ บีโอ เอลเล่อ ร แอ้ตต่ะ พิซซ่ะ
ซอร่าจะไปดูหนังหรือไม่ก็จะไปกินพิซซ่า


อ๊ะ เท่านี้ล่ะค่ะครานี้... ก็หวังว่าคงเข้าใจกันเด้อค่า... ถ้าแปลไม่โดนใจยังไงก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยละกันค่ะ ไงก็ติชมมาได้เสมอนะคะ... โชคดีๆ เช่นเคยค่ะ

 

ยุ้ย

มีนาคม 2554

 

 

 

<< Back

Go to top
© 2010-2011 All rights reserved. Yui in Lund@Sweden. Thai Experiences : Diary : Swedish : Photos : Hot info : Links : Guest book
eXTReMe Tracker